PRL

Przyjmuję umownie i dla uproszczenia określenie „PRL” dla całego interesującego mnie okresu od roku 1944 do 1989 (poniekąd jako synonim potocznie i powszechnie używanej nazwy Polska Ludowa), mimo że Polska Rzeczpospolita Ludowa funkcjonowała jako oficjalna nazwa państwa polskiego jedynie w latach 1952–1989, a dla okresu wcześniejszego 1944–1952 obowiązująca była Rzeczpospolita Polska.

 

Metraż filmów

 • filmy długometrażowe – filmy trwające co najmniej 60 minut
 • filmy średniometrażowe – filmy trwające od 30 do 59 minut
 • filmy krótkometrażowe – filmy trwające krócej niż 30 minut

 

Pule specjalne – filmy przeznaczone do wąskiego (ograniczonego) rozpowszechniania w polskich kinach:

 • pula DKF – filmy przeznaczone do wyświetlania wyłącznie w dyskusyjnych klubach filmowych
 • pula KS – filmy przeznaczone do wyświetlania wyłącznie w kinach studyjnych
 • pula KS i DKF – filmy przeznaczone do wyświetlania wyłącznie w kinach studyjnych i dyskusyjnych klubach filmowych

 

Geopolityczne strefy pochodzenia – stosownie do krajów produkcji filmów:

 1. kraje demokracji ludowej
  • Albania, Bułgaria, Chiny, Czechosłowacja, Jugosławia, Korea Północna, Kuba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia, Węgry, Wietnam, ZSRR
 2. kraje kapitalistyczne Europy i Ameryki Północnej
  • Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Norwegia, RFN, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy
 3. kraje Ameryki Środkowej i Południowej
  • Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Panama, Peru, Wenezuela
 4. kraje Afryki
  • Algieria, Angola, Egipt, Maroko, Niger, Senegal, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej
 5. kraje Azji, Australii, Nowej Zelandii i Bliskiego Wschodu
  • Australia, Hongkong, Indie, Iran, Izrael, Japonia, Kuwejt, Nowa Zelandia, Pakistan, Syria