5 września 2020 roku zaktualizowano wszystkie opublikowane na portalu NaEkranachPRL.pl bazy filmów i statystki (wersja 3.1). Obejmują one teraz nowe, nieuwzględniane wcześniej tytuły (głównie filmów średniometrażowych), ustalone na podstawie przeglądu PRL-owskiej prasy codziennej. Zweryfikowano też daty rozpowszechniania oraz kraje produkcji niektórych filmów oraz sukcesywnie uzupełniono podstawowe dane filmograficzne.