Opracowania:

 1. Płażewski Jerzy, Film zagraniczny w Polsce, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film, kinematografia, pod red. Edwarda Zajička, Instytut Kultury – Komitet Kinematografii, Warszawa 1994, s. 323–356.
 2. Gębicka Ewa, Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film, kinematografia, pod red. Edwarda Zajička, Instytut Kultury – Komitet Kinematografii, Warszawa 1994, s. 415–452.
 3. Chrzanowski Zygmunt, Rozpowszechnianie filmów, [w:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL. Wydanie specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1969, s. 86–116.
 4. Kołodyński Andrzej, Handel zagraniczny, [w:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL. Wydanie specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1969, s. 135–152.
 5. Balski Grzegorz, Reżyserzy filmów zagranicznych rozpowszechnianych w Polsce 1945–1981, Filmoteka Polska, Warszawa 1985.
 6. Koniczek Ryszard, Film radziecki w Polsce 1926–1966, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1968.
 7. Wierzewski Wojciech, Nowak Krzysztof J., Współczesność i tradycja w filmie radzieckim. Filmy fabularne, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1977.
 8. Bukowiecki Leon, Film NRD w Polsce, Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów, Warszawa 1982.
 9. Horoszczak Adam, Rutkowski Andrzej M., Film węgierski w Polsce, Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów, Warszawa 1981.
 10. Koniczek Ryszard, Pełka Barbara, Film bułgarski w Polsce, Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów, Warszawa 1979.
 11. Sobański Oskar, Film rumuński w Polsce, Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, Warszawa 1983.
 12. Tronowicz Henryk, Film czechosłowacki w Polsce, Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, Warszawa 1984.
 13. Gębicka Ewa, Kinofikacja czy kinofikcja? Lata 1944–1947, „Iluzjon. Kwartalnik Filmowy” 1992, nr 1, s. 39–45.
 14. Gębicka Ewa, Jeśli przyjeżdżacie z kinem, to nie prowadźcie propagandy! Kina objazdowe w latach 1944–1947, „Kwartalnik Filmowy” 1993–1994, nr 4, s. 183–196.
 15. Bujko Anna, Dzieje powojennej kinematografii na Warmii i Mazurach (1945–1950), „Meritum” 2012, nr 4, s. 157–172.
 1. Wykaz pełnometrażowych filmów fabularnych zrealizowanych i wyświetlanych w Polsce w latach 1946–1961, [w:] Filmowy Serwis Prasowy. Wydanie specjalne. FFP Festiwal Filmów Polskich, Centrala Wynajmu Filmów, Warszawa 1961, s. 9–38.
 2. Wykaz pełnometrażowych filmów fabularnych zrealizowanych i wyświetlanych w Polsce w latach 1946–1968, [w:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL. Wydanie specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1969, s. 153–180.
 3. Kinematografia w Polsce Ludowej, Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów, Warszawa 1980.
 4. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz 1943–1968, [w:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL. Wydanie specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1969, s. 5–33.
 5. Filmy zagraniczne wyświetlane w Polsce w latach 1945–1968, [w:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL. Wydanie specjalne Filmowego Serwisu Prasowego, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1969, s. 181–261.
 6. Indeks filmów zagranicznych wyświetlanych w Polsce w latach 1969–1973, [w:] Mały rocznik filmowy 1973, Redakcja Wydawnictw Filmowych Centrali Wynajmu Filmów, Warszawa 1974, s. 172–206.
 7. Indeks filmów zagranicznych wyświetlanych w Polsce w latach 1974–1979, [w:] Mały rocznik filmowy 1979, Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów, Warszawa 1980, s. 51–68.
 8. Indeks filmów zagranicznych wyświetlanych w Polsce w latach 1980–1984 według tytułów ekranowych, [w:] Mały rocznik filmowy 1984, Redakcja Wydawnictw Filmowych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, Warszawa 1985, s. 78–87.
 9. Giżycki Jerzy, Diariusz polskiej kinematografii za rok 1951, „Kwartalnik Filmowy” 1952, nr 1–2, s. 193–202.
 10. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, J.M., W.B., Diariusz polskiej kinematografii za 1952 r., „Kwartalnik Filmowy” 1953, nr 1, s. 69–87.
 11. Giżycki Jerzy, J.M., B.W., Diariusz polskiej kinematografii za 1953 r., „Kwartalnik Filmowy” 1954, nr 1, s. 75–95.
 12. Giżycki Jerzy, Nowak Irena, Diariusz polskiej kinematografii za 1954 r., „Kwartalnik Filmowy” 1955, nr 1, s. 77–108.
 13. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Nowak Irena, Diariusz polskiej kinematografii za 1955 r., „Kwartalnik Filmowy” 1956, nr 1, s. 63–103.
 14. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1956 r., „Kwartalnik Filmowy 1957, nr 1 (25), s. 69–83.
 15. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1957 r., Kwartalnik Filmowy” 1958, nr 1, s. 71–84.
 16. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1958 rok, „Kwartalnik Filmowy” 1959, nr 2, s. 60–77.
 17. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1959 r., „Kwartalnik Filmowy” 1960, nr 2, s. 62–79
 18. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1960 r., „Kwartalnik Filmowy” 1961, nr 3, s. 77–97.
 19. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1961 r., „Kwartalnik Filmowy” 1962, nr 1–2, s. 158–180.
 20. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1962 r., „Kwartalnik Filmowy” 1963, nr 1–2, s. 110–133.
 21. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1963 r., „Kwartalnik Filmowy” 1964, nr 1–2, s. 86–107.
 22. Giżycka Irena, Giżycki Jerzy, Diariusz kinematografii polskiej za 1964 r., „Kwartalnik Filmowy” 1965, nr 2, s. 59–82.
 23. Pula specjalna – filmy tylko dla DKF, „Film na Świecie” 1976, nr 3–4, s. 38–51.
 24. Wykaz pełnometrażowych filmów brytyjskich w Polsce w latach 1945–1986, oprac. Grzegorz Balski, „Film na Świecie” 1987, nr 341–342, s. 79–105.
 1. Jewsiewicki Władysław, Radzieckie filmy na ekranach polskich kin w latach międzywojennych (1926–1936), [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 40–61.
 2. Filmy radzieckie wyświetlane na ekranach Polski międzywojennej w latach 1926–1936, [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 61–67.
 3. Rojek Jadwiga, Polsko-radzieckie stosunki filmowe w latach 1945–1966, [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 68–75.
 4. (sow), Kronika Festiwali i Dni Filmów Radzieckich, [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 75–79.
 5. 100 najbardziej frekwencyjnych filmów radzieckich w Polsce (ilość widzów od premiery do 31.XII.1966), [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 80–84.
 6. Rozpowszechnianie radzieckich filmów fabularnych w Polsce, [w:] 50 lat kinematografii radzieckiej. Filmowy Serwis Prasowy – wydanie specjalne, Redakcja Wydawnictw Filmowych CWF, Warszawa 1967, s. 80.
 7. (az), Wznowienia klasycznych dzieł radzieckiej kinematografii, „Filmowy Serwis Prasowy” 1969, nr 9, s. 46–50.
 8. Gębicka Ewa, Nie strzelać do Czapajewa!!! Jak po wojnie przyjmowano filmy radzieckie w Polsce, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 2, s. 94–107.
 9. Gazda Janusz, Nie strzelać do Czapajewa!!!. Jak po wojnie przyjmowano filmy radzieckie w Polsce. Suplement II. Liczby filmów wyświetlanych w Polsce w latach 1945–1958 (wg krajów produkcji), „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 2, s. 107.
 10. Repertuar i recepcja filmu radzieckiego w Polsce w latach 1918–1985. Materiały z konferencji w Bydgoszczy (14–16 kwietnia 1986), pod red. Władysława Leszczyńskiego, Instytut Kultury, Warszawa 1988.
 11. Korzon Andrzej, Upowszechnianie filmu radzieckiego w Polsce w latach 50-tych, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1992, t. 27, 165–189.
 1. Bukowiecki Leon, Co nam dał rok 1948?, „Film” 1949, nr 1, s. 8–9
 2. Oleksiewicz Maria, 175 tytułów do chwały, „Film” 1958, nr 28, s. 11.
 3. Jakie filmy zakupiliśmy za granicą?, „Film” 1958, nr 46, s. 2.
 4. Polska kinematografia 1949–1958, „Film” 1959, nr 32, s. 2.
 5. Ołaniecki Zbigniew, Delikatesy dla Klubów, „Film” 1959, nr 32, s. 14.
 6. Rozpowszechnianie filmów w roku 1961, „Filmowy Serwis Prasowy” 1962, nr 10, s. 39–40.

Wydawnictwa periodyczne:

 1. „Ekran” 1957–1989.
 2. „Film na Świecie” 1956–1958, 1974–1989.
 3. „Film” 1946–1989.
 4. „Filmowy Serwis Prasowy” 1955–1957, 1961–1989.
 5. „Iluzjon” 1981–1995.
 6. „Kino” 1966–1989.
 7. „Kultura Filmowa” 1967–1973.
 8. „Kwartalnik Filmowy” 1951–1965.
 9. „Magazyn Filmowy” 1967–1972.
 10. „Mały Rocznik Filmowy” 1965–1987.
 11. „Wiadomości Filmowe” 1958–1960.

Prasa codzienna:

 1. „Rzeczpospolita” 1944
 2. „Życie Warszawy” 1948-1949, 1951
 3. „Dziennik Polski” 1945-1959, 1962
 4. „Dziennik Łódzki” 1945-1953
 5. „Trybuna Śląska” / „Trybuna Robotnicza” 1945, 1948
 6. „Dziennik Bałtycki” 1946-1948, 1950

Portale internetowe:

 1. Internetowa Baza Filmu Polskiego – www.filmpolski.pl
 2. Česko-Slovenská Filmová Databáze – www.csfd.cz
 3. КиноПоиск – www.kinopoisk.ru
 4. Net-Film – www.net-film.ru
 5. Hungarian Movie Database – www.archiv.magyar.film.hu/hmdb/
 6. International Movie Database – www.imdb.com
 7. All About Romanian Cinema – www.aarc.ro/

Archiwum własne autora