Tu znajdziecie Państwo średnie oraz mediany ocen przyznanych przez „Dziewięciu gniewnych ludzi” w latach 1958–1973 poszczególnym filmom według krajów ich produkcji

Polska
„Faraon” Jerzego Kawalerowicza najlepszym polskim filmem!?

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej